Beschrijving

10258075 615095945246951 4666694775784912999 oTen midden van het open landschap tussen de Gasthuishoeven en Fort 3 (Borsbeek/Mortsel), ligt ‘Trektelpost De Zigeuner’. Samen met de luchthaven van Deurne en het begin van de groene bermen (Klein-Zwitserland) in Mortsel, vormt het agrarisch landschap rond de telpost het eerste open, ‘groene’ gebied ten oosten van de stad Antwerpen. Het gebied bestaat voornamelijk uit akkercultuur en weiland, en wordt verder ingevuld met waardevolle kleine landschapselementen zoals knotwilgen- en hagenrijen, struweel en ruigtekruiden. Verder wordt het landschap gekenmerkt door de Koude Beek die langs de boerderij door het gebied stroomt. De omgeving rond de telpost biedt erg interessante mogelijkheden voor natuurwaarnemingen. Broedvogels zoals Patrijs, Roodborsttapuit, Kievit en Steenuil vinden er een thuis. Bij de boerderij vind je Boerenzwaluw, en hagen vol Huismussen. Langs de velden, zie je regelmatig Zwartkopmeeuw en Holenduif. Het gebied blijkt ook erg geschikt jachtterrein voor soorten zoals Slechtvalk, Boomvalk, Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Kerkuil, Ransuil, … Ook verschillende soorten zoogdieren, zoals Haas, komen er voor.

 

000000 AJ Foto1Teller

Tijdens de trekperiode voor vogels, wordt de telpost in het gebied regelmatig bemand.  Dit gebeurt zowel in het voorjaar (maart-april) als in het najaar (half augustus-midden november).  Alle vogels die over en rond de telpost heen trekken worden gedetermineerd en geteld.  De locatie van de telpost ligt erg strategisch, met een ver uitzicht over de luchthaven van Deurne, over Borsbeek, Mortsel, tot aan Boechout. Verschillende trekvogels worden aangezogen door de zogenaamde ‘groene vinger’ waarin de telpost is gelegen.  Het kunnen volgen van kleine landschapselementen in de open ruimte blijkt voor verschillende soorten erg van belang.  De tellingen brachten aan het licht dat bepaalde soorten, zoals Graspieper en Veldleeuwerik, aangetrokken worden door de omgeving rond de telpost.  Het gebied wordt door verschillende soorten immers niet alleen gebruikt om over te trekken, maar ook als stopplaats om zich te bevoorraden.  Zo kan je rond de telpost in het najaar grote groepen pleisterende Graspiepers, Veldleeuweriken, Witte Kwikstaarten en Kneus waarnemen die zich terug bevoorraden om hun tocht richting het zuiden, over Mortsel, verder te zetten.

Het gebied rond de telpost biedt een schitterende omgeving waar agricultuur, landschaps- en natuurwaarden en recreatie naast en met elkaar leven.  Zo wordt het gebied door vele fietsers en wandelaars bezocht die er kunnen genieten van het rustige open landschap, het mooie weer of een ‘crème à glace’ bij de plaatselijke boerderij.

De omgeving rond de telpost is uniek voor Mortsel. Het belang van het behoud van deze open ruimte dient te worden onderstreept.

Meer weten?  Volg de resultaten van de tellingen op www.trektellen.org en op de Facebookpagina ‘Trektelpost De Zigeuner’.

Deel dit via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in!