×

Fout

There was a problem loading image kijk+naar+zuidoost.JPG

Het bos van Marpingen, in de volksmond ook het Kapellekensbos genoemd, is het enige bos op Lints grondgebied. De overige bossen (Lachenenbos, Babbelkroonbos) liggen net over de gemeentegrens met Lier.
Het bos van Marpingen is een zomereikenbos met als ondergrond hazelaar en lijsterbes. De voorjaarsflora omvat o.m. dalkruid, sneeuwklokje en salomonszegel. Specht, boomklever en bosuil voelen zich hier thuis. De aandachtige wandelaar kan misschien een hazelworm waarnemen. Langs de noordzijde van het bos stroomt de Lauwerijkbeek. Deze beek mondt als Lachenenbeek uit in de Nete.
Wegens zijn rijke voorjaarsflora is het Bos van Marpingen beschermd als VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en als habitatrichtlijngebied in het Europees Natura 2000 netwerk.
Natuurpunt Land van Reyen organiseert om de twee maanden, telkens op de eerste zaterdag van de pare maanden, een zwerfvuilactie langs het fietspad en in het bos. Het opgehaalde zwerfvuil wordt verwerkt door de gemeente.
Op 21 juli 2009 werd het bos getroffen door een hevige storm, waardoor heel wat zomereiken sneuvelden. In samenspraak met de eigenaar, het OCMW van Lier, besloot het Agentschap voor Natuur en Bos om 225 eiken te vellen. Die ingreep zou opnieuw open ruimte moeten creëren voor een verjongd bos.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.