280214 LvR Kerkuil 1 sIn een verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen werd de Kerkuil (Tyto alba) uitgeroepen tot Vogel van het jaar 2014. Maar liefst 646 fans gaven hun stem aan deze prachtige vogel. De nacht-actieve Kerkuil spreekt dan ook enorm tot de verbeelding, en blijft erg mysterieus …

Kerkuilen gedijen prima in een menselijke omgeving. Je vindt ze in allerlei soorten gevarieerd halfopen cultuurland, gaande van kleinschalig landbouwgebied tot in het hartje van steden en dorpen. De soort kent een groot verspreidingsgebied en komt voor van Amerika, Europa, delen van Azië en Afrika, tot in Australië. Toch gaat het op verschillende plaatsen niet goed met de Kerkuil. Het verlies en de degradatie van waardevolle biotopen, en het verdwijnen van geschikte broedplaatsen, liggen hieraan ten grondslag.

In Vlaanderen kende de Kerkuil een enorm dieptepunt aan het eind van de jaren ’70. Sinds 1980 zetten tal van vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep zich in voor het behoud van de soort. Het aanbrengen van speciale nestkasten, het beschermen van landschappen en waardevolle biotopen, en het uitwerken van soortbeschermingsplannen, wierp zijn vruchten af. Gegevens van broedinventarisaties laten het toe om trends in aantallen na te gaan. Na de jaren ’80 kende de Kerkuil in Vlaanderen een enorme comeback. Zo werden in 2012 meer dan 900 broedparen vastgesteld. Een zeer strenge winter en een erg laag muizenbestand, leidden echter tot een rampzalig broedseizoen in 2013. In het jaar 2014 worden verschillende initiatieven genomen om de soort in de aandacht te brengen, en extra inspanningen te leveren naar optimale beschermingsmaatregelen.

280214 LvR Kerkuil 2 lOok in onze afdeling Natuurpunt Land van Reyen vindt de Kerkuil een thuis. De afgelopen jaren liepen verschillende waarnemingen van Kerkuilen binnen, zowel in Boechout/Vremde, Lint als in Mortsel. De aanwezigheid van een halfopen cultuurlandschap met allerlei kleine landschapselementen zoals haagkanten, knotwilgenrijen en delen met ruige graslanden, vormt een mooi biotoop voor de Kerkuil. De bescherming en het behoud van zulk landschap, in combinatie met de aanwezigheid van geschikte broedplaatsen in oude gebouwen, schuren, kerktorens en andere bouwwerken, biedt mogelijkheden voor de soort. We volgen in spanning op wat het broedseizoen van 2014 voor de Kerkuil brengt!

Meer info: www.vogelbescherming.be en www.kerkuilwerkgroep.be 

Foto’s: Frederick en Rosette Simons-De Roeck, medewerkers van Kerkuilwerkgroep Vlaanderen die jaarlijks helpen met het ringen van de kuikens in onze streek.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.