Meer natuur rondom jou? Een kleine geste kan veel helpen

Al meer dan 25 jaar zijn wij aan de slag om de natuur in onze omgeving te bewaren en uit te breiden en nieuwe kansen te geven. Dit kan echter niet zonder jouw bijdrage.

Lees meer...

Cookies

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door Land van Reyen worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Lees meer...

Privacy-clausule

Land van Reyen Land van Reyen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lees meer...

Project ‘Groene wandel- en fietsberm Mortsel’: bijkomende toelichting

Op basis van de actuele toestand zijn er naar beheer toe 4 zones voorzien:

  • Bosstruweel
  • Hakhout
  • Ruigte

Bekijk een plan in dit PDF-document

Hooiland

Zoals voorzien in het GNOP is het beheer van deze zones gericht op het behoud en de versterking van de bestaande natuurwaarden en structuurdiversiteit.
Tegelijkertijd worden de mogelijkheden inzake (passieve) recreatie ontwikkeld. Het betreft hier de fiets-en wandelpaden, enkele open plaatsen met zitbanken en/of informatieborden, vernieuwde of bijkomende toegangsmogelijkheden.

Bos-struweel

In principe wordt hier geen actief beheer vooropgesteld en wordt de voorkeur gegeven aan spontane processen en ontwikkeling. Op plaatsen waar Robinia en andere exoten de streekeigen boomsoorten verdringen, zal meer ruimte en licht voor deze bomen worden gecreëerd door selectief kappen van de Robinia en andere exoten. Doel is meer diversiteit en natuurwaarde in het bos-struweel brengen. Het dood hout blijft ter plaatse en zal o.m. gebruikt worden om ongewenste paden en doorgangen af te sluiten.
Indien nodig zullen op welbepaalde plaatsen enkele streekeigen bomen of struiken, aangepast aan de standplaats, worden aangepland om de soortendiversiteit te verhogen.
Hakhout:
Langs de nog in gebruik zijnde spoorlijn naar Lier en langs de woningen aan de Ridder van Ranstlei wordt hakhoutbeheer voorzien. Langs bestaande spoorwegen is dit soort beheer een must  (wetgeving en op vraag van de NMBS), langs de Ridder van Ranstlei zijn in het verleden al regelmatig problemen geweest met (grote) bomen die in de tuinen vallen.
Ruigte:
Om algehele verbossing te voorkomen en een maximale soortendiversiteit te behouden, zal op de bestaande open ruimten een cyclisch hooibeheer worden toegepast waarbij verschillende zones worden afgebakend waar jaarlijks afwisselend, maar per zone éénmaal per 3 jaar, in het najaar, gehooid wordt met afvoer van het maaisel.  

Hooiland:

Deze open ruimten zullen tweemaal per jaar (in juni en september) gemaaid worden met afvoer van het maaisel. In de onmiddellijke omgeving van de wandel- en fietspaden zal frequenter gemaaid worden om de doorgang vrij te houden.Voor wat betreft Klein Zwitserland verwijzen wij naar het beheersplan van Natuurpunt

Verhouding beheer – uitgangspunten harmonisch parkbeheer

Voornoemde beheersmaatregelen stemmen volgens ons overeen met de uitgangspunten van het harmonisch parkbeheer. Wij verwijzen naar de reeds ingediende teksten en meer in het bijzonder naar het feit dat het beheer gericht is op:

  • Het behouden en vergroten van de soortendiversiteit
  • Het realiseren van een hoge structuurdiversiteit , vertrekkend vanuit de reeds bestaande structuren
  • Het realiseren van een aantrekkelijk en gevarieerd park
  • Het ondersteunen van spontane processen en het  streven naar stabiele levensgemeenschappen

De aanleg van degelijke wandel- en fietspaden en de verbetering van de toegangsmogelijkheden zullen de maatschappelijke waarde van dit gebied veel beter tot uiting laten komen

Afstemmen van gebruik op beheer

Op de berm is enkel plaats voor zachte recreatie als wandelen, fietsen en verpozen (open ruimte met zitbanken). Dit zijn de hoofdfuncties voor de berm. Voor de berm vormen een loopweide voor honden en een plaats voor speeltoestellen mogelijke plaatselijke nevenfuncties.
Voor Klein Zwitserland is de reservaatfunctie de hoofdfunctie.
Enkel op het recreatiegebied ten westen van de Krijgsbaan is plaats voor actieve recreatie, in combinatie met zachte recreatie en de reservaatfunctie aan de andere zijde van het wandel- en fietspad.
De zones met beheer als bos-struweel, ruigte en hakhout zijn niet toegankelijk voor het publiek, behalve op de daartoe voorziene wandel- en fietspaden. Waar nodig zullen met dood hout e.d. de nodige afscheidingen worden gemaakt.
De zones met hooilandbeheer en de zones in de onmiddellijke omgeving van de wandel- en fietspaden zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

Vacanature (2)

Dank je voor het aanmelden als vrijwilliger bij Natuurpunt land van Reyen. Naargelang je keuze zal je vroeg of laat gecontacteerd worden. Mocht je niets meer van ons horen, dan is er misschien iets fout gelopen, waarvoor onze excuses. In dat geval neem je best rechtstreeks contact op met een plaatselijke medewerker.

Ben je nog geen lid van Natuurpunt? Neem een kijkje op de site van Natuurpunt en laat je overtuigen. Lees daar ook meer over al de voordelen waar je als lid recht op hebt.

Groeten van het team!

Vacanature (1)

Onze afdeling is flink gegroeid op 25 jaar tijd. Het organisatorische en administratieve beheer van een grotere afdeling is dan ook een uitdaging. Maar ook op het terrein zijn er uitdagingen genoeg om ons beetje natuur die rest te behouden en te behoeden. Zet je mee in samen met ons en ervaar hoe interessant, boeiend, gezond of leuk het kan zijn. We stellen alle vrijwilligers op prijs en appreciëren ieders inbreng, hoe klein die ook moge zijn.

Teken de petitie Red de Berm (dankwoord)

Dank u voor uw steunbetuiging.

Wilt u ons nog meer steunen? Print dan de papieren versie van het petitieformulier, neem ze mee op plaatsen waar veel mensen samenkomen en verzamel handtekeningen. Download in PDF-formaat. De ingevulde petities kunt u terug bezorgen aan een van onze bestuursleden.

Dank voor uw medewerking.

Een initiatief van Natuurpunt Land van Reyen en haar Mortselse kern.

Info en reacties:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Word lid van Natuurpunt: extra tijdschriften

Als je lid wordt kan je een bijkomend abonnement nemen op volgende tijdschriften:

  • Natuur.Focus is een tijdschrift over natuurstudie en natuurbeheer. Met een mix van diepgravende artikels en korte nieuwtjes houdt Natuur.focus je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de natuur in Vlaanderen. Benieuwd?
  • Natuur.Oriolus informeert je over alles rond de studie, de waarneming en de natuurlijke leefomgeving van vogels. Het brengt vlot toegankelijke informatie over wetenschappelijk onderzoek rond vogels dat vaak met medewerking van onze ‘Natuurpunters’ gebeurt.
  • Zoogdier is een populair-wetenschappelijke tijdschrift dat je op de hoogte houdt van wat er reilt en zeilt in de zoogdierenwereld van de Lage Landen en daarbuiten. Dit is in samenwerking met  de Nederlandse Zoogdierenvereniging

Wens je één of meerdere van deze extra tijdschriften duid dan je hier je keuze aan (de bijkomende prijs staat tussen haakjes):

 
 
Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.