Het lot van je buurt, je milieu, je gezondheid EN onze natuur ligt in jullie handen!
je kan je opmerkingen kwijt indien je vreest voor negatieve gevolgen. Doe voorstellen naar de te onderzoeken milieu- en natuurhinder.
Van 15 januari tot 14 februari ligt de ‘kennisgevingsnota’ ter inzage op je gemeentehuis.
Onze suggesties kan je vinden op deze website.

 

Voor vragen en reacties, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In september 2010 besloot de Vlaamse regering tot het realiseren van het Masterplan 2020, een zeer ingrijpend mobiliteitsplan voor de regio Antwerpen. Nieuwe autowegen, tunnels, bruggen, trambanen, … worden gekoppeld aan een derde Scheldeverbinding.
Daarvan maakt de R11bis – een te graven tunnel van 8,5 km – deel uit. Bovendien wil men hieraan een tweede spoorontsluiting voor de haven koppelen.
Eénzijdig, en zonder vooraf kennis te nemen van de mogelijke gevolgen voor omwonenden, milieu en natuur werden wegenplannen uitgewerkt. Evenmin werd aangetoond of dit zeer kostelijke project op lange termijn een verkeersoplossend vermogen zal hebben.
De Vlaamse regering begrijpt nog steeds niet dat nieuwe wegen en een goede leefomgeving vrijwel onverzoenbaar zijn. De plannenmakers zetten door. Je kan de plannen in detail gaan inkijken. In oktober vroegen we jullie, om in het kader van de plan-MER studie, te reageren en allerlei voorstellen te doen waarmee rekening moet worden gehouden.
Natuurpunt is ervan overtuigd dat Klein-Zwitserland een grote natuurwaarde heeft.

Daarom vragen wij:

• Om de biodiversiteit van Klein-Zwitserland in kaart te brengen als leef-, foerageer- en voortplantingsgebied van een uitgebreid aantal soorten planten en dieren. Natuurpunt wil haar inventarisatiegegevens ter beschikking stellen om bij te dragen tot dit onderzoek. Zo is Klein-Zwitserland de habitat voor een aantal rode lijstsoorten, o.m. hazelworm, heksenmelk, grasklokje en Spaanse vlag. Hieruit zal blijken dat Klein-Zwitserland en de Berm in de regio onvervangbaar is.
• Om de berm te onderzoeken als foerageergebied en als migratiestrook voor fauna en flora, zo o.m. voor de vleermuizen tussen hun zomer- en winterverblijfplaatsen.
• Om natuurbeleving en zachte recreatie in kaart te brengen. Dicht bij huis, niet enkel ver weg, want groen en natuur in de nabijheid van mensen, zorgt voor meer geluk, meer rust en een betere gezondheid.
• Om de voortzetting van het project ‘Fortengordels rond Antwerpen’ als gordel van groene bakens.

Een inventaris van fauna en flora op Fort 4 in Mortsel en Fort 3 in Borsbeek en een studie om de invloed van de verbindingsweg Rv, op de ecologische verbindingsroute voor trekvogels en andere fauna en flora, tussen deze twee forten in kaart te brengen.
• De Koude Beekvallei met Fortloop is een belangrijk foerageergebied voor vleermuizen.
• De Koude Beekvallei is ook een belangrijk rustgebied voor trekvogels in lente en herfst. Ook hier vragen we een studie over de invloed van de verbindingsweg.


Onze online petitie loopt verder tot de dag dat er politieke knopen worden doorgehakt. Ter herinnering hierna onze stellingen.

.

Met de ondertekening vragen wij:
• Het integrale behoud van ons natuurgebied Klein-Zwitserland. Dus geen afgraven van het natuurgebied voor de tunnel R11bis!
• Het behoud van de berm langs de Krijgsbaan en Vredebaan in Mortsel. Dus geen afgraven van de berm voor de tunnel R11bis!
• Het behoud van de open ruimte, het landschap en de natuur in de Koude Beekvallei. Dus geen verbindingsweg tussen de R11 en de N10 (Provinciesteenweg,
Boechout) door de vallei en door het Sportlandschap Cantincrode!

.
Natuurpunt Land van Reyen en haar Mortselse kern voeren zowel online als op papier petitie inzake de R11bisplannen.
ONDERTEKEN ONZE PETITIE ONLINE

januari 2014

Deel dit via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je als we op het veld werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.