Marcel nam afscheid als conservator maar zal zich in de toekomst blijven inzetten voor het beheer van de Molenbeekvallei.

 

Dat Marcel conservator af is heeft alles te maken met zijn job als natuurwachter in de vallei van de Zwarte Beek (Kamp Beverlo, Leopoldsburg, Koersel). Een werkterrein van zo’n vijfduizend ha! Marcel woont er in het bezoekerscentrum De Watersnip (www.dewatersnip.be). En dat is een heel eind van Vremde. M arcel Van Waerebeke (56) volgde een opleiding fotografie en film maar oefende al snel een groene job uit. Niet zo verwonderlijk als je weet dat Marcel al van kindsbeen af geboeid was door de natuur en jaren actief lid was van de toenmalige Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, nu Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Marcel werkte in de jaren negentig als arbeider voor de afdeling Natuur van Aminal (nu Agentschap voor Natuur en Bos). Met de Molenbeekvallei in Vremde kwam hij in contact via z’n zus die er een mooi stuk grond had. Al snel kwam de vraag of er daar geen afdeling van Natuurreservaten kon opgericht worden, en dan wilde hij wel meewerken. En zo geschiedde. Marcel werd actieve medewerker van de eerste conservator, Frank Adriaensen, huidig beleidsverantwoordelijke van Natuurpunt Land van Reyen. Conservator werd Marcel in 1995.


Marcel: harde werker in de natuur. Als vrijwilliger en professioneel. (foto: Ludo Van Lint)

Marcel: ‘De eerste uitdagingen waren niet van de minste. Wat we toen realiseerden met weinig middelen grenst aan het ongelooflijke. We werkten met een kleine maaibalk, een bosmaaier en vooral met onze handen. Langzaam, vanaf 1995, lukte het ons ook om percelen aan te kopen met grote ecologische waarde. We zochten een landbouwer om te hooien. Onder bepaalde voorwaarden welteverstaan: na 15 juni, geen bemesting, geen insecticiden en eventueel een tweede beurt in september. Later, toen de Molenbeekvallei nog groter werd, zijn we een beroep gaan doen op de professionele ploeg van Natuurpunt. Als je me vraagt naar dé grote verwezenlijkingen, dan denk ik toch in de eerste plaats aan de snelle groei van een halve ha naar vandaag 30 ha natuurgebied in eigendom. En in de tweede plaats aan de jaarlijkse uitdagingen qua beheer: knotten, kappen, hooien… Tot nu toe is het ons, met wat mindere periodes, altijd gelukt om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden.’

Rietvink: Wat zijn voor jou de meest waardevolle percelen?

Marcel: ‘Ik denk dan aan de dotterbloemgraslanden met ook zeggensoorten, moerasspirea, koninginnenkruid, knolsteenbreek, ... maar ook aan de bossen en houtkanten met hun voorjaarsflora, onder meer bosanemoon, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Vooral het huidige populierenbos dat moet evolueren naar een elzen-essenbos. De poeltjes en poelen zijn ook erg succesvol bij alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander, bruine kikker en pad. Qua vogels broeden er toch enkele koppels steenuilen, de bosrietzanger, de sprinkhaanzanger en de kievit; de ijsvogel vermoedelijk. De wielewaal bij ons of bij de buren. De ransuil hebben we gehad. De torenvalk broedt in de buurt. In de trekperiodes noteren we hier soorten als bruine en blauwe kiekendief, watersnip en ooievaar. Het zou nog beter kunnen maar daarvoor hebben we een nog grotere oppervlakte nodig. En misschien moeten we nog wat intensiever zoeken. Bij de zoogdieren verschijnt nu ook de eekhoorn, wat wijst op meer natuurlijk bos. Hermelijn, wezel, bunzing en vos zijn vaste bewoners. En in de toekomst verwacht ik hier ook reeën. Over vleermuizen in de Molenbeekvallei weten we eigenlijk nog niet veel’.
Rietvink: Noem nog eens enkele fantastische momenten uit je carrière?

Marcel: ‘Ik denk dan aan momenten als het vinden van bv. de hazelworm, maar evenzeer aan de lekkere pint na een dag hard werken in de Molenbeekvallei!’

Nieuw en oud, Jef en Marcel (foto: Ludo Van Lint)

Nieuwe conservator

Jef Haverals werd na Marcel de nieuwe conservator van de Molenbeekvallei. 


Tekst: Ludo Van Lint
Foto’s: Ludo Van Lint en Regine Dereze

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.