Optocht en manifestatie voor een leefbare buurt met nabije natuur en open ruimte op zondag 15 april 2012

Alle Mortselse jeugdverenigingen, Natuurpunt Land van Reyen, en de wijken buurtcomités van het Forum R11mis van Mortsel-Wilrijk trekken aan de alarmbel in verband met de geplande snelwegtunnel R11bis.
Op zondag 15 april om 14 uur organiseren we daarom gezamenlijk een positieve protestwandeling vanaf het kruispunt Frans van Dunlaan / Prins Boudewijnlaan over en langs de groene berm door Mortsel en Wilrijk (ong. 3 km) met vanaf 16 uur een grote slotmanifestatie aan Hoeve Dieseghem, Wouter Volckaertstraat in Mortsel

Samen maken we ons zorgen over de gevolgen van de plannen van de Vlaamse overheid die een snelwegtunnel onder de R11, de berm en natuurgebied Klein-Zwitserland wil aanleggen. Het Masterplan 2020, waarin deze plannen kaderen, heeft o.a. tot doel de leefbaarheid te verbeteren in de zuid-oostrand en in de ganse Antwerpse regio. Deze doelstelling wordt met de huidige plannen absoluut niet gehaald.

Integendeel, de geplande tunnel en vooral de grote verkeerswisselaar aan Cantincrode, trekt zeker nog meer verkeer naar het nu al verzadigde centrum van Mortsel.
De leefbaarheid en de rust van de omwonenden langs het ganse traject verdwijnt hierdoor.
De ‘cut en cover’- tunnel en de geplande verbindingsweg N10-R11 veroorzaken bovendien een groot verlies aan natuur, groen en nabije open ruimte in Mortsel, Wilrijk, Boechout en
Borsbeek. De nu al sterk verstedelijkte zuid-oostrand heeft geen behoefte aan nog meer wegen maar aan plekken voor natuurbeleving en vrije recreatie. 

We vrezen voor een grote toename van luchtvervuiling, fijn stof, geluidshinder, overlast en nog meer files. De NO2-concentraties in Mortsel overschrijden nu al de Europese normen voor luchtkwaliteit met 50%! Een bijkomende snelweg met meer dan 4.000 voertuigen per spitsuur verergert dit enkel maar. We zijn ervan overtuigd dat de tol op het vlak van volksgezondheid dan ontoelaatbaar hoog wordt.

De nieuw aangekondigde verbindingsweg tussen de R11 en de N10 vernietigt bovendien het open landschap van de Koude Beekvallei tussen Mortsel, Boechout en Borsbeek.
Hierdoor verdwijnen de laatste dicht-bij-huis recreatieplekken. Met alle jeugdverenigingen uit de wijde omgeving, die er wekelijks van deze laatste stukjes groen genieten, wordt geen rekening gehouden.

Verscheidene studies, o.a. van het Verkeerscentrum Vlaanderen brachten al belangrijke pijnpunten en lacunes aan het licht, niet in het minst over de gevolgen voor omwonenden en jeugdbewegingen, en het aanzuigeffect uit de verre omtrek van een massa meer verkeer, richting Mortsel. We staan duidelijk niet alleen met onze bedenkingen. Heeft de Vlaamse regering zich al eens afgevraagd of er wel een draagvlak is voor deze megaplannen?

We willen onze laatste stukjes natuur en onze nabije spontane speelzones in Wilrijk, Edegem, Mortsel, Borsbeek, Boechout en Wommelgem niet kwijt. Het natuurgebied Klein-Zwitserland en het typische bermlandschap in Mortsel - met een hoge biodiversiteit - moeten behouden blijven in zijn huidige vorm. Bedreigde en beschermde soorten zoals amfibieën, de rode lijstsoort hazelworm en vele planten en andere dieren hebben deze laatste restjes natuur nodig om te overleven. Deze zones zijn ook een belangrijk foerageergebied voor de grootste beschermde vleermuizenkolonie in gans Vlaanderen.

Moet dat allemaal verdwijnen? Wat betekent “beschermd” nog, als koning auto telkens wint??

Om al deze redenen vragen Natuurpunt Land van Reyen, alle Mortselse jeugdverenigingen en het Forum R11Mis:
• Het behoud van de berm langs de Krijgsbaan en Vredebaan in Mortsel en Wilrijk;
dus geen afgraven van de berm voor de tunnel R11bis.
• Het integrale behoud van natuurgebied Klein-Zwitserland ; dus geen afgraven van het natuurgebied voor de tunnel R11bis.
• Het behoud van de open ruimte, landschap en natuur in de Koude Beekvallei; dus geen verbindingsweg tussen de R11 en de N10 (Provinciesteenweg Boechout) door de vallei en door het Sportlandschap Cantincrode.
• Het in vraag stellen van de R11bis. De tol van deze autosnelweg door dichtbevolkt gebied op vlak van volksgezondheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid is ontoelaatbaar hoog. Hij voldoet bovendien niet aan de (door de overheid zelf) gestelde verwachtingen en kost bijzonder veel geld.


Programma 15 april actiedag:

13.30 uur: Verzamelen aan de berm in Wilrijk ter hoogte van het kruispunt Prins Boudewijnlaan / Frans Van Dunlaan.
14.00 uur: Positieve optocht van ongeveer 3 km, richting Mortsel, langs de bedreigde groene bermen en door de nu nog rustige woonwijken. (traject: zie www.landvanreyen.eu)
15.30 uur: Aankomst optocht aan het eveneens bedreigde natuurgebied Klein-Zwitserland, naast Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44, Mortsel.
Tussen 15.45 uur en 16.15 uur: Flashmob door alle Mortselse jeugdverenigingen.
16.15 uur: Op het pleintje voor Hoeve Dieseghem start een manifestatie met op en rond het podium speeches, kinderanimatie, muziekoptredens, kraampjes, infostandjes van de deelnemende verenigingen, petities van R11mis en Natuurpunt Land van Reyen, cafetaria en Groene Winkel door Natuurpunt, toelichting rond R11, boogschietdemonstraties, ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Mis geen enkele activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je als we op het veld werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.