Het eerste publiek optreden van de kersverse afdeling is op de Kerstmarkt 1993 in Vremde. Daar worden contacten gelegd om de Molenbeekvallei eens te gaan verkennen om de natuurwaarde ervan in te schatten. Met Koen Desmet, directeur van de toenmalige afdeling Natuur van AMINAL (het huidige ANB) trekt de jonge ploeg erop uit. Vooral de voorjaarsflora in de houtkanten en de bosrelicten -bosanemoon, sneeuwklokje, gevlekte aronskelk en slanke sleutelbloem- maken indruk. Het enthousiasme stijgt verder. De jonge afdeling slaagt erin om voor 3 jaar een klein hooiland te huren om onze werking in de Molenbeekvallei te beginnen.

In april 1994 worden voor het eerst Open Natuurdagen georganiseerd in de feestzalen van Don Bosco met een verkenning van de Molenbeekvallei. Weer is het bang afwachten. Zouden er eigenlijk wel wandelaars opdagen? En of. Voor het eerst in de geschiedenis moet het file geweest zijn op de Broechemsesteenweg. 300 geïnteresseerden dagen op. Nu is Natuurreservaten afdeling Land van Reyen echt gelanceerd!


In de lente van 1994 wordt dan nog beslist om de afdeling uit te breiden met de gemeente Lint, om de volledige Boshoek te kunnen bestrijken.
Erik Molenaar, de voortrekker van de werkgroep 'Wolvenberg Natuurlijk' in Berchem, zoekt contact met de nieuwe afdeling en zijn werkgroep wordt aangesloten. Zo telt de afdeling Land van Reyen al vlug 5 gemeenten en 450 leden.


Nieuw hoogtepunt in juni 1995: bij notaris Van Kerkhoven in Broechem wordt een eerste verkoopovereenkomst gesloten voor de aankoop van een hooiland van 1.5 ha met amfibieënpoel in de Molenbeekvallei; de 'egelskopwei' wordt ze genoemd, wegens het massaal voorkomen van Grote Egelskop. Het betekent de basis van het aankoopproject Molenbeekvallei en meteen is het fondsen zoeken om dat allemaal af te betalen. Steun van het Vlaams Gewest en de gemeente Boechout zijn immers onvoldoende om alles te financieren.


In 1995 gaan de lokale Natuurreservatenmedewerkers onder impuls van beleidsverantwoordelijke Frank Adriaensen voluit voor een betere bescherming voor één van de mooiste landschappen in de regio met zeer hoge natuurwaarde: De Melkkuip, vlak bij de dorpskern van Boechout. Een lijvig dossier wordt overgemaakt aan toenmalig scherpen voor leefmilieu en ruimtelijke ordening Staf Verbist zaliger. Natuurreservaten en de schepen blijven aandringen bij de hogere overheden en na een lange administratieve weg wordt in 1996 een beschermingsdossier van Monumenten en Landschappen overgemaakt ter erkenning van het gebied.


In september 1995 van datzelfde jaar wordt in het kader van het Europees Jaar voor het Natuurbehoud en de actie 'Onze gemeente Natuurlijk' met de gemeente Boechout het Charter voor het Natuurbehoud ondertekend. Meer aandacht zou o.a. gaan naar Kleine Landschapselementen en ecologisch berm- en beekbeheer. Later doet Natuurreservaten dat nog eens over met de stad Antwerpen. Samen met de gemeenten stelt de vereniging het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) op.


De lokale basis wordt ook verder verbreed.  In november 1995 ondertekent Natuurreservaten een samenwerkingsovereenkomst met het al jaren actieve Actiecomité Bessemstraat. De bescherming van het Bessemgebied en de Koude Beekvallei is immers ook de zorg van Natuurreservaten. Er worden jonge knotwilgen aangeplant in de Molenbeekvallei die werden geschonken door het Actiecomité. Meteen een symbolische schakel tussen Koude Beek en Molenbeek. Ondervoorzitter Jos Stessens wordt de contactpersoon tussen het actiecomité en de afdeling.


Op 12 mei 1996 wordt het beheer van het natuurgebied Klein-Zwitserland in Mortsel - 6ha natuur in verstedelijkt gebied- overgenomen van de Werkgroep Ecologie Mortsel. Tijdens de Open Natuurdagen wordt de beheerovereenkomst samen met leefmilieuschepen Fons Jespers plechtig ondertekend, na voorbereidend werk van Klem Soens. Bob Verelst wordt aangesteld als conservator van het gebied, Griet Lambert als co-conservator, Koen Janssens als secretaris. De basis voor een sterk beheerteam is gelegd.

.
Samen met de milieuraad van Boechout wordt een beheer- en inrichtingsplan van het door de gemeente in 1994 verworven park Bisenweijcke in Vremde opgesteld. De voorgestelde wandelpaden worden door het gemeentebestuur volgens het plan van de milieuraad uitgevoerd. Samen met de leerlingen van de Dorpsschool van Vremde wordt op 6 en 7 maart 1996 een geslaagde boomplantactie in het park gehouden. De wandelwegen en houtkanten en het ganse concept van eco-park Bisenweijcke, zoals het er nu uitziet, is voornamelijk het werk van Vremdenaar en toenmalig voorzitter van de milieuraad Bert Andries.


Samen met de milieuraad van Boechout en onder de deskundige leiding van Frank Adriaensen wordt jaarlijks de paddenoverzetactie in de Boshoek gehouden. Frank weet dat we met 2500 overgezette amfibieën hoog scoorden in Vlaanderen. Jammer genoeg werd het overwinteringsgebied van de padden in de Boshoek meer en meer vernield. Het aantal over te zetten padden daalt drastisch en na enkele jaren heeft Frank jammer genoeg moeten beslissen de paddenoverzet stop te zetten. Het wordt duidelijk dat er zich voor de Boshoek en de Bossen en Beemden van de Lachenenbeekvallei betere natuurbeschermingsmaatregelen opdringen.


In de lente 1997 krijgt Natuurreservaten het beheer over de spoorwegberm van aan het station van Berchem tot Antwerpen Zuid, grenzend aan de Wolvenberg. Een unieke kans om te tonen hoe het wel moet met bermbeheer! Een realisatie die volledig op naam van Erik Molenaar te schrijven is. Geen enkele plant, hoe klein ook, binnen het werkingsgebied van de afdeling en ver daarbuiten, ontgaat zijn deskundig oog. Erik blijft vastberaden strijden voor elke vierkante meter natuur in de stad. Soms een ondankbare taak om op te tornen tegen een administratie als die van de metropool, tegen vandalisme en tegen de onverschilligheid van het stadsbestuur. De medewerking van scholen en jeugdbewegingen, bij aanplantingen en beheer op de Wolvenberg, moet een hart onder de riem zijn. Zij zijn immers de toekomst! Met de plechtige opening van het wandelleerpad op 22 november 1997 moeten nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden voor natuurbehoud in dit gebied.


Nog in 1997 wordt 10 jaar Werkgroep Ecologie Mortsel gevierd. Bij die gelegenheid wordt het Maryse Bosschaertspad op Klein-Zwitserland plechtig ingewandeld.
In de Molenbeekvallei kan Natuurreservaten door verschillende aankopen het natuurgebied in eigendom uitbreiden tot meer dan 14ha, verspreid over de vallei. Houtkanten en amfibiepoelen worden aangelegd om de biodiversiteit te vergroten. Een oeveraanpassing aan de Molenbeek kreeg in 1998 jaar een bekroning van de Stichting Leefmilieu van de Kredietbank. Onder de deskundige leiding van conservator Marcel Van Waerebeke wordt het beheer van deze waardevolle beekvallei een begrip. Niets is Marcel te veel: maaien en hooien in alle weersomstandigheden, grondwaterpeil opmeten en volgen, inventariseren van planten, insecten en vogels, vrijwilligers mobiliseren en ... niet te vergeten: de Molenbeekvallei bij de overheden in Brussel blijven verdedigen.


Het is dan ook mede dankzij het ingediende dossier van Marcel Van Waerebeke en Afdeling Natuur van AMINAL dat we voor de Molenbeekvallei in 1998 een gewestplanwijziging hebben kunnen doorvoeren. Het landschappelijk waardevol landbouwgebied in de vallei wordt omgezet in 18ha natuurgebied en 40ha ecologisch waardevol landbouwgebied. Zonder meer de belangrijkste verwezenlijking van Natuurreservaten afdeling Land van Reyen sinds haar bestaan. Uniek! Vijf jaar eerder had nog niemand over de Molenbeekvallei gehoord. Nu is ze beschermd en haar toekomst verzekerd. 10 van de 14ha worden ook erkend als natuurreservaat door het Vlaamse gewest.


Als absoluut hoogtepunt in de eerste 5 jaar werking, als kers op de taart, mag Natuurreservaten afdeling Land van Reyen - geheel onverwacht -, in de lente van 1998 op de Algemene Ledenvergadering van Natuurreservaten in Gent, de 'Gouden Kluut' in ontvangst nemen, als best presterende afdeling in gans Vlaanderen.  De flinke ledengroei en de hogergenoemde gewestplanwijziging worden als belangrijke prestaties geprezen. Die award kwam een beetje uit de lucht gevallen. Toch is het een stimulans om er met dubbel zoveel energie tegenaan te gaan.


Op 12 december 1998 viert Natuurreservaten afdeling Land van Reyen in Vremde zijn 5-jarig bestaan met een wandeling door de Molenbeekvallei en een feesteditie van de Algemene Ledenvergadering in de feestzalen van Don Bosco met speeches van o.a. natuurpuntdirecteur Willy Ibens en Koen Desmet, hoofd van Afdeling Natuur van AMINAL (het huidige ANB).

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.