In januari 2004 viert Natuurpunt Land van Reyen op een gepaste manier haar 10-jarig bestaan met een bezoek aan de pas fraai gerestaureerde Steenen Molen in Boechout, poëtische avondwandelingen en een druk bijgewoonde feesteditie van de Algemene Ledenvergadering in de Jan Frans Willemsschool. Directeur Willy Ibens kwam, speechte en zag dat het goed was.

Nog in het voorjaar 2004 ontvangt Natuurpunt Land van Reyen de Prijs van Culturele Verdienste van de Culturele Raad van Boechout. Dit voor onze succesvolle viering rond de Steenen Molen en onze inzet voor natuur, landschap en oude voetwegen. Een hele prestatie als je bedenkt dat ook 100-jaar Sint Gabrielcollege, de familie Van de Branden met de restauratie van Den Steenen Molen, Sfinks en de Heemkundige Kring genomineerd waren! De afdeling krijgt van de Culturele Raad een infobord voor de Molenbeekvallei cadeau.


In 2004 start in de Molenbeekvallei een begrazingsproject door paarden.


Nog in 2004 fietsen vrijwilligers van de afdeling in het kader van de Dag van de Aarde naar De Nekker in Mechelen waar een grote happening plaatsvindt over natuurbehoud en maatregelen tegen de klimaatwijziging.


In 2004 wordt ook een werkgroep opgericht binnen Natuurpunt om de natuur in de Koude Beekvallei grensoverschrijdend ter harte te nemen en de verschillende acties die door allerlei instanties worden genomen te coördineren en te stroomlijnen.


Tijdens de Open Monumentendagen in september 2004 met als thema Natuur een monument, wordt het Hazelwormpad op Klein- Zwitserland officieel ingewandeld. Later wordt het Hazelwormpad bekroond met een oorkonde en een geldprijs door Vlaams erfgoedminister Dirk Van Mechelen tot grote vreugde van voortrekker Gitta Torfs. Natuurpunt becommentariëert, op vraag van het stadsbestuur, in Fort 4 een tentoonstelling van met natuurschilderijen van kunstkring Sirkel. Op diezelfde dag gidst Natuurpunt Land van Reyen voor het eerst een wandeling langs de Koude Beek met als thema: “De Koude Beek een Natuurmonument”.


Op 20 november 2004 wordt in de Molenbeekvallei het Fonds Fernanda Van Hege afgesloten met een sfeervolle receptie en een bemoedigende toespraak van leefmilieuschepen Johan Bruyneel en Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting. Dankzij het fonds heeft Natuurpunt heel wat beheermateriaal en vooral heel wat hectare extra natuur kunnen aankopen in de Molenbeekvallei.

Vanaf 2005 besteedt Natuurpunt Land van Reyen in lezingen, toespraken en publicaties meer en meer aandacht aan de klimaatwijziging waarvan de dramatische gevolgen langzaam duidelijk worden.

Ook in 2005 wordt het Bessemgebied definitief gered van verkaveling door een door het gemeentebestuur van Boechout georganiseerde grondenruil met de bouwpromotor. De jarenlange strijd van het Actiecomité Bessemstraat, de laatste jaren ondersteund door Natuurpunt, werpt eindelijk zijn vruchten af . Dit deel van de Koude Beekvallei wordt parkzone. Natuurpunt helpt bij het opstellen van een beheerplan voor het gebied.


Nog in 2005 wordt een overeenkomst gesloten met het OCMW van Boechout voor het beheer van een bijkomend grasland van 2 hectare in de Molenbeekvallei. Er wordt ook nog 2 hectare aangekocht. Natuurgebied Molenbeekvallei groeit uit tot een totale oppervlakte van 32 hectare.


In 2006 tekent Natuurpunt een beheercontract voor de bossen van het OCMW van Lier in de Lachenenbeekvallei. Binnen de afdeling betekent dit dat de Lintse ploeg het beheer van het Bos van Marpingen langs de spoorlijn Lint-Lier in handen neemt.  Frank, Paul, Jan en Yves vormen samen het 'beheerteam Kapellekensbos' (Bos van Marpingen).  Samen met de Lintse burgemeester Stanny Tuyteleers wordt na voorbereidend werk van Yves joris en Paul Van Deuren en ondersteuning van Natuurpunt Mechelen in 2007 een fraai infobord van Natuurpunt plechtig ingehuldigd en het bos ingewandeld. Jammer genoeg verdwijnt het bord enkele maanden later na vandalenstreken. Natuurpunt bewijst al onmiddellijk zijn nut. Yves en Frank ondernemen zeer snel actie als door een onoordeelkundig geplaatste omheining langs de spoorlijn Lint-Lier een aantal reeën sneuvelen onder een trein. De omheining wordt aangepast en sindsdien verongelukken daar geen reeën meer.

Enkele jaren later zegt het OCMW om onduidelijke redenen het contract van het Bos van Marpingen op en het beheer wordt terug toegewezen aan ANB. Natuurpunt Land van Reyen blijft educatieve activiteiten in en rond het bos ontwikkelen en kijkt gezien het ecologisch belang van de Boshoek verder uit naar kansen om hier een natuurproject op te starten.


In 2006 wordt de kern Mortsel binnen Natuurpunt Land van Reyen opgericht. Griet Lambert (tot dan toe co-conservator van Klein- Zwitserland) wordt de eerste voorzitter. Jo Vertommen wordt secretaris. Dirk Verstraeten neemt het conservatorschap over van Bob Verelst.


In de zomer van 2006 steunt Natuurpunt Land van Reyen de buurafdeling Natuurpunt Schijnvallei bij het behoud van de bomen op Fort3 die bedreigd worden met kap wegens strengere voorschriften voor de luchthaven van Deurne. Het protest is jammer genoeg tevergeefs. Later worden de bomen toch gerooid. Minister Kris Peeters plant een compensatiebos(je).


In 2006 wordt in de toren van de kerk van Vremde door de Natuurpuntvrijwilligers een kerkuilenkast geplaatst. In 2009 ook in Lint.


In theater Vooruit in Boechout organiseert Paul Van Deuren in de winter 2006 voor Natuurpunt enkele succesvolle voorstellingen van ‘Het Sprookjesbos en de Elfenheuvel’ van jeugdtoneel Hastalu uit Lint.


Diezelfde winter haalt het beheerteam van de Molenbeekvallei nogmaals het TV1-journaal. Dit maal met slecht nieuws. Er werden 3 vergiftigde buizerds gevonden (bevestigd na autopsie door de Universiteit van Gent). ANB stelt een onderzoek in. Er wordt in het Vlaams parlement geïnterpelleerd over deze kwestie. Nadien verminderen de gevallen van vergiftigde roofvogels drastisch.


Vanaf 2007 start de afdeling onder impuls van Jan Van Genechten en later Wouter Bervoets met de verzending van een digitale nieuwsbrief het "Oranje.tipje" voor aankondigingen van activiteiten en belangrijke mededelingen.


Sinds 2007 neemt Griet Lambert voor Natuurpunt actief deel aan de Ad hoc-werkgroep Koude Beek van de Provinciale dienst voor Waterbeleid i.s.m. Kempens Landschap vzw. In september organiseert de werkgroep in de hoogstamboomgaard aan de Bessemstraat, samen met het actiecomité Bessemstraat, een grootschalige happening om de Koude Beekvallei aan het grote publiek voor te stellen.
In de zomer 2007 kent een vleermuishappening in de Molenbeekvallei onder leiding van kenner Bram Van Ballaer een groot succes.


Vanaf 2007 werken Paul Van Deuren en Dirk Raekelboom hard om de lokale werking in Lint te versterken. Er wordt onder meer gestart met een tweemaandelijkse zwerfvuilactie langs het X. Van Rooyfietspad.

In 2007 vertoont de afdeling voor een ruim publiek in de Mark Liebrechtschouwburg de film "An Inconvenient Truth" van Al Gore die wereldwijd de aandacht wil vestigen op de gevolgen van de klimaatwijziging. Dit thema, dat lokaal en wereldwijd meer en meer belangstelling krijgt, stimuleert Natuurpunt Land van Reyen om de publieke opinie voor de problematiek warm te maken.


2007 is ook het jaar dat naast kern Berchem ook kern Mortsel officieel het levenslicht ziet.


In de Molenbeekvallei worden vanaf 2007 Aubracrunderen ingeschakeld in het beheer. De begrazing door Aubracrunderen herstelt de situatie uit vroegere tijden: een halfopen landschap met een gevarieerde plantengroei en een rijke fauna. De runderen zijn van een veehouder uit de buurt. De samenwerking is een win-win situatie voor Natuurpunt en de landbouwer.

 

In maart 2008 geeft Dirk Verstraeten, conservator van Klein-Zwitserland, de fakkel door aan Yves Joris. Dirk zal zich verder concentreren op de website.

 

Op 22 juni 2008 wordt het 20-jarig bestaan van Werkgroep Ecologie Mortsel gevierd in de Dieseghemhoeve.


Eind 2008 telt Natuurpunt Land Van Reyen reeds 1900 leden-gezinnen.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.