25 jaar Land van Reyen tentoonstellingIn de eerste plaats was 2018 een jubileumjaar. 25 jaar Land van Reyen is niet niets, en dit werd dan ook gepast gevierd in de Molenbeekvallei. De voorbereidingen voor de festiviteiten, waar al onze afdelingen aan meewerkten, begonnen al vroeg in het jaar, waardoor we tijd genoeg hadden om er een echt feest van te maken in de kapel van Don Bosco. Voor de bezoekers werden wandelingen uitgestippeld, en voor de begeleiding werden gidsen gezocht en gevonden ... Alleen het weer liet ons dit keer wat in de steek, waardoor het aantal wandelaars beperkt bleef. Toch werd het feest een waar succes: mensen zakten af naar de tentoonstelling die we hadden ingericht, en bekeken met veel aandacht de in het groot geprojecteerde fotoreeksen en filmpjes van onze wildcamera's.

Regen op ons feest, maar de rest van de zomer was het verhaal gelijklopend met dat van de zomer van 2017. Droog ... Zeer droog ... Gelukkig hadden we in de winter een put laten boren en een nieuwe neuspomp laten plaatsen, waardoor onze Galloways steeds een plan B hebben als er een neuspomp defect is. Er werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt en externe toevoer van water was dan ook niet meer nodig dit jaar.

Uiteraard werd er ook fysiek werk verricht!
Zo werden er op enkele stukken waar we de laatste jaren veel illegale bebouwing verwijderd hebben, nu ook grote exoten verwijderd, en dit met de grote middelen. Eveneens hebben we een beroep gedaan op de professionele ploeg van Natuurpunt om een grote hakselaar op te stellen tijdens Dag van de Natuur in november. Hierdoor werd er veel kroonhout in volume verkleind, maar ook in 2019 is hier nog werk te verrichten.
Ook met kleinere middelen hebben we in de zomer van 2018 exoten verwijderd. Reuzebalsemien moest met de hand verwijderd worden, en dit soms op moeilijk bereikbare plekken. Deze zomer loopt deze arbeidsintensieve actie verder maar een verbetering zou toch al zichtbaar moeten zijn. Dit geeft dan weer moed aan de vrijwilligers. Ook werden sommige kleine landschapselementen deels teruggezet, omdat ze anders te groot worden en omdat ze het open karakter van het gebied wegnemen.
Hierdoor worden verschillende doelsoorten afgeschrikt om in de vallei te verblijven.

Molenbeekvallei begin2019 foto JensBoeckx

Waarnemingen.be leert ons dat in 2018 weer enkele zeldzaamheden werden gespot, namelijk de pluimwoudzwever (een soort zweefvlieg) en de tangpantserjuffer. Verder zijn we natuurlijk zeer tevreden met de vele andere vaste bewoners en bezoekers van onze vallei. Enkele voorbeelden ter illustratie die in 2018 opgemerkt zijn: het vuurgoudhaantje, de kleine karekiet, de kramsvogel, de havik, de sperwer, de rode wouw, de hazelworm, de vos, de steenmarter en de koninginnenpage. Ook heeft men onze geliefde steenuil weer horen roepen! Verder heeft libellenspecialist Patrick Bussche in 2018 zomaar even negentien soorten gespot! Hij heeft er een filmpje van gemaakt dat u kan bekijken op onze website.

Speelweek Boechout in Molenbeekvallei (foto Jens Boeckx)Qua menselijke interesse in ons gebied kunnen we met tevredenheid terugblikken op het vorige jaar.
Naast ons standaardaanbod aan seizoenswandelingen werden ook heel wat wandelingen op aanvraag gegidst. Men kent ons gebied beter dan vroeger omdat vele gebruikers van sportcomplex Sneppenbos via de vallei hun weg vinden met de fiets of te voet.
Dit jaar waren er ook enkele specifieke acties naar kinderen toe. Zo was de Roefeldag na een aantal jaren van minder succes toch weer een topdag. Natuurlijk kan dit ook als oorzaak hebben dat gidsen Stevie en Helena hier hun best voor hebben gedaan.
Ook tijdens de speelweken hebben we jongere kinderen wegwijs gemaakt in de natuur. Daarnaast verloopt de samenwerking met het Sint-Gabriëlcollege opperbest, waarbij jaarlijks verschillende leerlingen van het vijfde jaar bij ons hun zorgtaak komen uitvoeren. Ook kunnen we verschillende groepjes van het zesde jaar verwelkomen om hun eindwerk bij ons in het gebied te komen uitvoeren. Zij zijn dan ook dikwijls op onze stukjes natuur terug te vinden. Hier zitten de biologen van de toekomst tussen!

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn.
Zo hebben we voornamelijk in de zomermaanden hinder gehad van mensen die onze kijkhut beschadigden en zelfs brand probeerden te stichten. Dit laatste is tot nu toe niet gelukt maar we werden wel verplicht om onze hut enkele weken af te sluiten.
Verder moeten we nog veel te regelmatig mensen aanspreken die hun hond laten loslopen in onze gebieden. Dit kunnen we absoluut niet toelaten omdat veel van onze valleibewoners hierdoor verstoord worden (denk maar aan broedende weidevogels en jonge reeën). Zij kunnen hierdoor zelfs hun jongen verliezen. Jammer genoeg ontaardt dit soms in domme discussies.

In 2019 kijken we weer uit naar mogelijkheden om onze lokale natuur te helpen en ondersteunen. Zo zullen we dit jaar een bos aanplanten, weer veel mensen laten kennismaken met de allermooiste plekjes, op onderzoek uitgaan, overleg plegen, beheren, enzovoort. Dit alles kost natuurlijk veel tijd en geld.

Indien je tijd en zin hebt om mee te helpen, laat ons dit dan zeker weten! Samen zoeken we uit hoe jij ons team kan versterken, en hoe wij jou kunnen ondersteunen.
Ook je giften om nieuwe stukken te verwerven, zijn nog steeds noodzakelijk en van harte welkom. Gelieve dan steeds ons projectnummer te vermelden: Rekeningnummer: BE56 2930 2120 7588, Natuurpunt Beheer VZW Mededeling: gift projectnummer 7733 Molenbeekvallei Vremde

Molenbeekvallei begin2019 foto JensBoeckxTekst: Marc Broeckx
Foto's: Jens Broeckx

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.