Op donderdag 28 mei 2020 werden de leden van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Milieuraad uitgenodigd in zaal Vooruit in Boechout voor een infovergadering over de aankoop en inrichting van de ‘Molenbeekbron’. De gemeente Boechout zal namelijk drie hectare gronden in het brongebied van de Molenbeek aankopen.

Enkel de schepen van Leefmilieu, leden van beide adviesraden en de verschillende betrokken ambtenaren mochten fysiek aanwezig zijn in zaal Vooruit vanwege de coronamaatregelen. Vele anderen ontvingen een uitnodiging om de vergadering van thuis uit live te volgen via Teams. Kris Swaegers, schepen van o.a. Leefmilieu van de gemeente Boechout, kwam het doel van de infoavond en het beleidskader van de aankoop toelichten.

De adviesraden worden gevraagd om input te leveren in het kader van het opstellen van een subsidiedossier dat toelaat om van de provincie een subsidie te ontvangen voor deze grote en dus ook dure aankoop.

De gronden van de Molenbeekbron zijn gelegen tussen de Hellestraat, de Sneppenbosweg en de Vremdesesteenweg. Visueel vind je ze daar terug onder de hoogspanningspilonen.
Het project wordt gedragen door verschillende partners. De gemeente Boechout is eigenaar van de gronden. Natuurpunt Land van Reyen zal instaan voor het beheer. De provincie Antwerpen zal dit openruimteproject co-fnancieren en inpassen in het groter geheel van de ‘Open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. De zorgboerderij KINA in de Hellestraat grenst aan de gronden van de Molenbeekbron, zijn dus onze buren, en zullen ook nauw betrokken worden bij de uitwerking van het project.

Molenbeekvallei

De schepen van Boechout licht nog toe dat de gemeente wenst dat de nieuwe gronden naast natuur ook een functie krijgen voor zachte recreatie, aansluitend bij de wandellus achter het sportpark Sneppenbos. Dit in tegenstelling tot andere delen van het natuurgebied die eerder als rust- en stiltegebied moeten worden beschouwd. Zij wijst ook op het belang van meer bomen en watercaptatie.

Sabine Caremans sprak als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen de aanwezigen toe vanuit ‘haar kot’ via Teams. Zij legde uit dat het project ‘Open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ een openruimteproject is waarin acht gemeenten, de provincie, de Vlaamse overheid en nog vele andere partners samenwerken om meer plaats te maken voor natuur, bos, water, duurzame landbouw, erfgoed en ontspanning. De Molenbeekvallei en dus ook de nieuw aangekochte gronden maken deel uit van dit openruimtegebied. De aangekochte gronden zijn biologisch waardevol en hebben een belangrijke natuur- en landschapswaarde die door deze aankoop kan gevrijwaard en versterkt worden. De provincie wil hier ook inzetten op een integraal waterbeleid en op de recreatieve ontsluiting door middel van de wandel- en fetsknooppunten die reeds in de buurt aanwezig zijn.

Luc Sels legde namens Natuurpunt Land van Reyen uit dat het hier om een historisch waterrijk gebied gaat. De naam Hellestraat zou verwijzen naar een laaggelegen moerassig gebied, een beemd die moeilijk te bewerken viel. De gronden zijn laaggelegen en het regenwater uit de verre omgeving watert af naar deze plek. Daarenboven komt er hier ook veel kwelwater uit de grond. Al dat water samen vormt de bron van de Molenbeek. Het belang van de aankoop en bescherming van deze gronden kan om die reden nauwelijks overschat worden voor heel de stroomafwaarts gelegen Molenbeekvallei.
Natuurpunt is reeds begonnen met een inventarisatie van de flora in dit nieuwe gebied en er werden al verschillende waardevolle moeras- en bosplanten aangetroffen.
Luc Sels schetste ook de mogelijkheden die er zijn voor het recreatief medegebruik van het gebied, met een speelbos met bosranden, een vlonderpad door de natte graslanden…

Wij kijken heel hoopvol uit naar de finalisering van dit project.

Tekst: Patrick De Bruyn

100210 Lvr Bo Mbv DSC02807marc

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.