2016 was een druk jaar voor de beheerploeg van Klein-Zwitserland maar ditmaal niet alleen op het terrein zelf maar ook achter de schermen. We gunnen je een blik waar we allemaal mee bezig zijn.

In 2015 had onze voorzitster Annelies het initiatief genomen om het beheerplan van Klein-Zwitserland te herzien en eventueel bij te sturen.Opstellen van beheerplan Klein-Zwitserland

De contracten

In dat jaar hernieuwde ze de contacten met stad Mortsel om een goede samenwerking te verzekeren en af te toetsen waarin de stad Mortsel voor Klein-Zwitserland van betekenis kan zijn. Het huurcontract voor Klein-Zwitserland is zo hernieuwd voor 9 jaar.
Wellicht minder gekend is het gebied aan de andere kant van de spoorweg, gelegen tussen Sint-Amadeus en de begraafplaats: Klein-Zwitserland Noord. Omdat dit gebied door de Handboogvereniging FCM als oefenterrein in open lucht gebruikt wordt, heeft Annelies met hun voorzitter afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van het terrein. Samen met hen is een (nieuw) huurcontract bij de Stad Mortsel ondertekend.

Daarna hebben we professionele beheerdeskundigen van Natuurpunt uitgenodigd om ons beheerteam van Mortselse vrijwilligers bij te staan in raad en daad.
Samen zijn we enkele keren door Klein-Zwitserland Noord & Zuid gewandeld om het te verkennen en de mogelijkheden te bespreken. We starten onze denkoefening met een tabula rasa, waar willen we naartoe met deze terreinen? Wat zijn de doelen voor de komende jaren? Hieruit hebben zij en Annelies samen een vrij technisch document geschreven als officiële aanvraag ter erkenning van Klein-Zwitserland als natuurgebied. Het is spannend afwachten op de goedkeuring ervan door het Agentschap voor Natuur- en Bos.

Ondersteuning van professionelen

We hebben samen met het Natuurpunt beheerteam besproken hoe we het gebied het best ecologisch kunnen beheren, en dit zowel rekening houdend met de bestemming en mogelijke evoluties van het gebied als met wat uitvoerbaar is.
Het resultaat hiervan is dat er op ons natuurgebied zwaardere ingrepen kunnen en zullen gebeuren.
Zwaar maaiwerk We kunnen namelijk als beheerteam enkele keren per jaar een beroep doen op een professionele beheerploeg van Natuurpunt. Die ploeg bestaat uit enkele arbeiders en een ploegbegeleider die grotere en zwaardere werken in de Natuurpuntgebieden kunnen uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat zij de traditionele taken van een lokaal beheerteam overnemen, wel dat ze ondersteunend werken om bv. grotere oppervlakten te maaien, ontbramen, struweel dunnen, hakhout, poelen uitdiepen en afschuinen, ...
Ook zwaardere werken aan de poelen kunnen zij uitvoeren, zoals deze uitdiepen of in Klein-Zwitserland Noord de (grotere) bomen en struikopslag aan de rand verwijderen. Dit laatste is om de verlanding van de poel tegen te gaan. Door te focussen op een variatie aan poelen, met verschillende dieptes, kan er gestreefd worden naar een grotere variatie aan watergebonden fauna en flora. Met andere woorden: we willen terug meer kikkers, padden en salamanders in onze poelen!
Wij voorzien dat die ploeg in het voorjaar komt voor een zogenaamde 'eerste snee' maaibeurt (mei). De tweede maaibeurt zou dan in de nazomer plaats vinden, bij voorkeur tussen midden september tot begin oktober. Mochten er nog andere zware werken zijn zoals het uitdiepen van de poelen of verwijderen of dunnen van struweel, dan kunnen we dit aanvragen (voor de winter).

 

Onze vrijwilligers

De vrijwilligers luisteren naar de biologen voor instructies
De vrijwilligers luisteren naar de biologen voor instructies
Het was en is een mooie bundelingen van krachten: zowel ervaren deskundigen van Natuurpunt, stoere arbeiders van de ploeg, onze eigen (co)conservator alsook nieuwelingen bij het beheerteam met een grote portie goesting om de handen uit de mouwen te steken voor meer en betere natuur. Deze laatsten getuigen van volle inzet en een grote dynamiek. Zij hebben zich zelfs ingeschreven voor de cursus Natuurbeheer om de opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen.
Zo werken zij aan een jaarplanning voor de beheerwerken op Klein-Zwitserland en een cyclische planning, inclusief werkfiches, welke we elk jaar als vertrekbasis kunnen gebruiken. Hiervan zie je onderaan dit artikel enkele voorbeelden.
Ook de opmaak van nieuwe en aantrekkelijke infoborden hebben zij volledig op zich genomen.
Deze nieuwe dynamiek en samenwerking zal je misschien al opgevallen zijn doordat elk lid van ons beheerteam van vrijwilligers nu om beurten een beheerwerkdag in goede banen leidt.

En jij?

Ook op het terrein voel je de frisse wind en als je mee komt werken, zal de fijne sfeer tijdens de activiteiten je zeker wel bevallen.
Hopelijk kan je deze vernieuwing smaken, al wandelend of meewerkend met ons voor een mooiere natuur.

Tot spoedig op het terrein!

Vrijwilligers zetten zich in
Vrijwilligers zetten zich in

 


Een actieve natuurliefhebber is getuige van de frisse dynamiek in Klein-Zwitserland.

Voorbeelden van de jaarplanning die Mario voorstelde om als basis te gebruiken:

Vorostel Beheerplan 2017 Klein-Zwitserland Zuid

 

Voorstel Beheerplan 2017 Klein-Zwitserland  Noord

 

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.